ความสำคัญของการศึกษาความปลอดภัยทางถนน

ความสำคัญของการศึกษาความปลอดภัยทางถนน

ปัญหาสาธารณสุขได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาสุขภาพรวมถึงจำนวนหน่วยงาน แต่น่าเสียดายที่สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในกรอบที่ร้ายแรงในประเทศของเรา ‘ปากีสถาน’ สุขภาพและการศึกษาเป็นตัวแปรสำคัญสองประการที่ควรคำนึงถึงก่อนหน้านี้สำหรับประเทศกำลังพัฒนาใด ๆ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความเป็นเจ้าของรถการคาดการณ์แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในปากีสถานจะมีการรบกวนอย่างฉับพลันซึ่งรวมถึงปัญหาที่เกิดจากผู้เยาว์ถนนที่มีปัญหาร้ายแรงและร้ายแรง ปัญหาคือการเชื่อมต่ออีกครั้งกับปัญหาสุขภาพการจราจรบนท้องถนนไม่ใช่ปัญหาที่ควรจะจัดการผ่านการบังคับใช้กฎหมายเป็นปัญหาสุขภาพโดยทั่วไปที่ส่งผลต่อประชาชนทั่วไป ตามการวิเคราะห์ทางสถิติขององค์กรวิจัยและพัฒนาทางสังคม (องค์การนอกภาครัฐและศูนย์วิจัยที่ดำเนินการด้านวัฒนธรรมและการส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนนที่มีประสิทธิภาพสำหรับชาว Sindh ทั้งหมด) อัตราการเกิดความรุนแรงสูงจะถูกบันทึกไว้สำหรับการาจีเมืองหลวงของปากีสถาน พื้นที่รวมถึงถนน Korangi, พื้นที่อุตสาหกรรม Korangi, National Highway (Urban), ถนน MA Jinnah และ Shahrah-e-Faisal

มีความต้องการอันยิ่งใหญ่ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้านการศึกษาความปลอดภัยทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญน้อยที่สุดในหมู่การขนส่งทั้งสามประเภท แต่อาจมีบทบาทสำคัญเมื่อตั้งค่าไว้ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น ในการนี้การวางแผนและการจัดการจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อบังคับ ผู้ใช้ถนนไม่ได้ตระหนักถึงความรู้สึกของพลเมืองกฎจราจรและระเบียบข้อบังคับและน่าเสียดายที่พวกเขาเป็นผู้ถือใบอนุญาตโดยตรงที่ลงทะเบียนของยานพาหนะ การดำเนินการนี้สอดคล้องกับความประมาทในการขับขี่โดยผู้ใช้ถนนและในที่สุดนำไปสู่ความผิดพลาดทางถนน ไม่ใช่เกมตำหนิเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ แต่ต้องมีการวางแนวระบบที่มีอยู่ ระบบควรได้รับการออกแบบในลักษณะที่ไม่มีความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนขั้นพื้นฐานบุคคลใดไม่ควรสามารถทนต่อยานพาหนะส่วนบุคคลของตนได้ ควรมีการศึกษาเรื่องความปลอดภัยทางถนนและเรื่องสำคัญในเบื้องต้น มัธยมศึกษาและระดับสูงกว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการรับรู้ การริเริ่มการสัมมนาด้านความปลอดภัยการจราจรฟอรัมการประชุมไม่เพียง แต่สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังสำหรับคนทั่วไปเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญในการก้าวไปสู่การปรับปรุง ควรเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่มีการระบุไว้ซึ่งผู้ใช้ถนนมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วมสัมมนาประเภทนี้ในอดีตในขณะที่ได้รับใบอนุญาต

หน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานภาคเอกชนมหาวิทยาลัยวิทยาลัยวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานต้องนั่งร่วมกันและควรใช้หลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาความปลอดภัยทางถนนในระดับต่างๆ สำหรับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลใด ๆ ข้อมูลพื้นฐานควรมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรเป็นขั้นตอนแรก หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ขั้นตอนต่อไปซึ่งรวมถึงโปรแกรมการรับรู้ปัญหาด้านวิศวกรรมและการบังคับใช้จะได้รับการแก้ไขบางส่วน ในทำนองเดียวกันควรจัดฝึกอบรมและออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ถนนแต่ละประเภทเช่นคนขับรถผู้ขับขี่คนเดินเท้าและผู้โดยสาร แต่ละชั้นมีความรับผิดชอบและสิทธิของตนเองและมีการเชื่อมโยงกับปัญหาด้านความขัดข้องทางด้านเทคนิค

ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในชั่วข้ามคืนหรือลบออกได้ แต่สามารถลดได้ด้วยวิธีต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากนั้นยังเป็นหน้าที่ของบุคคลทุกคนที่จะพัฒนาความรู้สึกของพลเมืองซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ ทุกคนสนใจในส่วนแบ่งของตนเองในสตรีมการเข้าชม สภาพแวดล้อมการจราจรจะขึ้นอยู่กับผู้เล่นถนนซึ่งเป็นผู้ใช้ถนนโดยทั่วไปและทักษะของพวกเขาสามารถเพิ่มได้โดยการศึกษาด้านความปลอดภัยบนถนนอย่างเหมาะสมเท่านั้น

ความปลอดภัยถือเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วไป ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากอัตราการเกิดปัญหาการจราจรที่สูงซึ่งรวมถึงจำนวนอุบัติเหตุที่ร้ายแรงและร้ายแรง จำนวนการศึกษาได้กระทำและนักวิจัยหลายคนกำลังทำงานในพื้นที่นี้สร้างความสมดุลระหว่างสาม E ของการขนส่งที่มีพื้นการศึกษาวิศวกรรมและการบังคับใช้ บทความนี้มีพื้นฐานอยู่บนการส่งเสริมการศึกษาความปลอดภัยทางถนนในระดับต่างๆและเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นการทำงานกับขั้นตอนการศึกษา ในเรื่องนี้การสัมมนาเกี่ยวกับความปลอดภัยฟอรัมการออกใบอนุญาตและการฝึกอบรมเน้นที่บทความด้วยการสนับสนุนและหลักฐานเพิ่มเติม