สมาร์ทโฮมกระแสของการนำเทคโนโลยีมาใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ

“บ้านอัจฉริยะ” (Smart Home) หรือ กระแสของการนำเทคโนโลยีมาใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานภายในบ้าน

ด้วยการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (The Internet of Things) มาประยุกต์ใช้โดยเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้าน อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ โดยผู้อยู่อาศัยสามารถควบคุม (Control) อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทำให้ได้รับความสะดวกสบาย (Convenience) แถมยังช่วยประหยัด (Savings) ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รวมไปถึงความปลอดภัย (Safety) ที่เพิ่มมากขึ้น จากการมีระบบอัตโนมัติต่างๆ มาเป็น “ผู้ช่วย” ภายในบ้าน เช่น ตรวจจับผู้บุกรุกบ้าน ตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมภายในบ้าน ไปจนถึง วัดค่าแก๊สในอากาศจากเซ็นเซอร์เพื่อป้องกันการรั่วไหล เป็นต้น นอกจากนี้ อุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่เริ่มมีให้เลือกมากขึ้นในตลาด ทำให้ราคามีโอกาสลดลง และเป็นที่ต้องการในระยะยาว

ในรายงาน Smart home, Seamless life – Unlocking a culture of convenience ของ PwC ที่อ้างอิงการคาดการณ์ของ Gartner Research ว่าในปี 2563 จะมีอุปกรณ์ประเภทไอโอทีสูงถึง 2.08 หมื่นล้านชิ้น ขณะที่ IDC ก็คาดว่ามูลค่าตลาดไอโอทีทั่วโลกจะแตะ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์1เช่นกัน การคาดการณ์เหล่านี้ ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและโอกาสในการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฮม

รายงานของ PwC ได้ทำการสำรวจผู้บริโภคจำนวน 1,000 รายที่มีอายุระหว่าง 18-64 ปี โดยระบุว่า แม้ว่าการนำคอนเซ็ปส์ของเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมมาใช้ในหมู่ผู้บริโภคจะเติบโตอย่างช้าๆ ในช่วงที่ผ่านมา และเป็นไปในลักษณะของการเลือกใช้อุปกรณ์เป็นรายชิ้นมากกว่าการใช้โซลูชันส์เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั่วทั้งครัวเรือน แต่ “ประตูของตลาดสมาร์ทโฮม ยังคงเปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการ เพราะเมื่อผู้บริโภคมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีมากขึ้นก็จะกลายเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมในที่สุด” โดยพบว่า 65% ของผู้บริโภคที่ทำการสำรวจตื่นเต้นกับอนาคตของเทคโนโลยีสมาร์ทโฮม ที่จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนในอนาคต

“อายุ” ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลข

“อายุ” ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฮม เพราะจากการศึกษาของ PwC พบว่า ในขณะที่ผู้บริโภค “กลุ่มมิลเลนเนียล” (กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 29 ปี) ให้การตอบรับกับเทคโนโลยีนี้เป็นอย่างดี แต่มิลเลนเนียลส่วนใหญ่ยังคงเป็นเพียงแค่กลุ่มที่พิจารณาจะใช้ (Considerers) โดยไม่มีกำลังซื้อมากพอในเวลานี้ แม้จะมีความต้องการที่จะซื้อบ้านเป็นของตัวเองในอนาคตก็ตาม ทั้งนี้ กลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฮมในปัจจุบัน (Current users) พบว่า เป็นผู้บริโภค “กลุ่มวัยกลางคน” (กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 30 ถึง 49 ปี) เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่แต่งงานและมีบุตร มีรายได้สูง ชื่นชอบการใช้เทคโนโลยี และไม่มีเวลาในการจัดการดูแลบ้าน สำหรับกลุ่มที่ปฏิเสธการใช้สมาร์ทโฮม (Rejectors) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50 ถึง 64 ปีขึ้นไป เป็นเพศหญิง ไม่มีเด็กในบ้าน มีความลังเลที่จะใช้เทคโนโลยี หรือมีรายได้ต่ำ และมีเวลาในการดูแลบ้านด้วยตนเอง ขณะที่กลุ่มสุดท้าย คือกลุ่มที่ยอมรับสมาร์ทโฮม (Acceptors) โดยมองว่า เป็นเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นแต่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการใช้มาก โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นเพศหญิงและมีอายุระหว่าง 50 ถึง 64 ปีขึ้นไปเช่นกัน โดยจะซื้อเทคโนโลยีก็ต่อเมื่อราคาน่าสนใจ และช่วยประหยัดบิลค่าไฟจริงๆ เท่านั้น

“ราคา” โจทย์สำคัญของตลาดสมาร์ทโฮม

รายงานฉบับข้างต้นของ PwC ยังระบุไว้ชัดว่า ปัจจัยสำคัญอันดับหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์สมาร์ทโฮมนั้น ไม่ได้อยู่ที่ ความปลอดภัย หรือ ความเป็นส่วนตัว แต่อยู่ที่ราคา โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฮม (Non-users) ถึง 42% บอกว่าราคาเป็นปัจจัยหลัก

ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคกว่าครึ่ง (52%) บอกว่า หากผู้ประกอบการมีการให้ซื้อสินค้าประเภทนี้แบบแบ่งจ่ายก็มีความสนใจที่จะซื้ออุปกรณ์สมาร์ทโฮมมากขึ้น

คุณและสัตว์เลี้ยงของคุณสื่อสารได้ดีหรือไม่?

คุณและสัตว์เลี้ยงของคุณสื่อสารได้ดีหรือไม่?

เราได้รับพรจากกล่องเสียงและลิ้นซึ่งช่วยให้เราสามารถสื่อสารความรู้สึกของเรากับคนอื่น ๆ เมื่อจำเป็นได้ด้วยพระคุณของขุนนางและผู้ทรงอานุภาพสูงสุด

เรามีความสุขด้วยพลังที่จะได้ยินและตอบสนองต่อเสียงของกันและกัน เราสามารถสรุปได้ว่าร่างกายมนุษย์สมบูรณ์ในทุกๆด้าน

เมื่อเราพูดถึงสัตว์เราสามารถพูดได้ว่าพวกเขามีระบบการพูดและการฟัง แต่ใช้ภาษาซึ่งเกือบจะไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับมนุษย์

ในกรณีเช่นนี้เมื่อคุณนำสัตว์เลี้ยงมาเพื่อเก็บไว้เป็นสัตว์เลี้ยงมันจะกลายเป็นเรื่องสำคัญที่การสนทนาระหว่างคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณจะดำเนินต่อไปเพื่อให้คุณมีความเข้าใจอันดีต่อสุขภาพระหว่างคุณและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพ

เมื่อเราพูดถึงเรื่องนี้คุณจะบอกได้ไหมว่าวิธีที่ถูกต้องในการสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงคืออะไร? หรือคุณใช้วิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงของคุณ?

คำตอบอาจแตกต่างกัน แต่สรุปได้ว่าเป็นสัตว์ที่ต้องการความรักสูงสุดของเราและจะส่งคืนสิ่งที่เรานำเสนอ

นี่คือเคล็ดลับในการดูแลสัตว์เลี้ยงที่บอกคุณว่าจะเข้าใจภาษาของพวกเขาและในทางกลับกันพัฒนาพันธบัตรที่คุณอยากจะมี:

สังเกตนิสัยของสัตว์เลี้ยงของคุณ:

สัตว์เลี้ยงให้สัญญาณจำนวนมากด้วยหูตาและใบหน้าของพวกเขา ดังนั้นจงระวังสิ่งเหล่านี้เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของคุณรู้สึกถึง มันอาจจะโกรธที่บางสิ่งบางอย่างถ้ามันจ้องที่สิ่งที่อย่างต่อเนื่องพร้อมที่จะเห่า มันอาจจ้องมองต้นแบบของมันในความต้องการของอะไรเช่นอาหารหรือน้ำ สัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแมวหรือสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้อาจนำไปสู่ปัญหามากมาย
สังเกตขาและหางของสัตว์เลี้ยงของคุณ อาจใช้ขาเพื่อขอบางสิ่งบางอย่างหรือเพียงแค่แสวงหาความสนใจของคุณ นอกจากนี้ยังอาจใช้มันเพื่อถูร่างกายซึ่งอาจเป็นข้อบ่งชี้ของหมัดในปัญหาเสื้อคลุมหรือคัน สุนัขและแมวใช้หางของพวกเขาเพื่อบ่งชี้ว่าพวกเขาอยู่ในอารมณ์ที่ดีโดยเพียงแค่การแกว่งพวกเขาหรือพวกเขาซ่อนเรื่องของพวกเขาระหว่างขาหลังเพื่อแสดงว่าพวกเขาจะกลัวอะไรบางอย่าง
สังเกตท่าทางของสัตว์เลี้ยงของคุณซึ่งเขาใช้บ่อยๆ ตัวอย่างเช่นถ้าสุนัขรู้สึกคันก็จะกลิ้งลงร่างกายในฝุ่นเพื่อล้างหมัดหรือแมวอาจนั่งเล่นด้านหลังของทั้งสองจะได้รับส่วนที่เหลือดีหรืออยู่ในสถานะของความโกรธ โดยทั่วไปมันขึ้นอยู่กับสัตว์เลี้ยงและอารมณ์ของพวกเขาว่าสิ่งที่เหมาะกับพวกเขาที่ดีที่สุด หากคุณไม่ปฏิบัติตามพวกเขาพวกเขาเองจะหาวิธีที่จะแก้ปัญหาของพวกเขาซึ่งอาจทำร้ายการดูแลที่กำหนดไว้ของคุณ
ได้ยินเสียงสัตว์เลี้ยงของคุณ:

สัตว์เลี้ยงของคุณอาจคุ้นเคยกับเสียงต่างๆจากคุณ แต่ จำกัด เฉพาะภาษาเดียวเท่าที่เกี่ยวกับลิ้น แม้ว่าคำพูดของพวกเขาจะพูดคล้ายเสียงเกือบทุกครั้ง แต่ก็อาจจะแตกต่างออกไป
สุนัขของคุณอาจเห่าคำราม, เสียงหอนหรือเสียงคำรามในบางครั้ง มีเหตุผลหลายประการที่เกี่ยวข้องกับเสียงแต่ละเสียงเช่นเสียงแหลมที่แสดงให้เห็นว่ามีความก้าวร้าวและแสดงให้เห็นว่ามีการสื่อสารอะไรกับคนที่คุ้นเคยกันดี มันอาจจะหอนตลอดเวลาเมื่อรู้สึกเหงาหรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจ
แมวอาจใช้เสียงต่ำเพื่อบ่งบอกถึงปฏิกิริยาต่างๆเช่นเสียงแหลมต่ำจากนั้นอาจบ่งบอกว่ามันโกรธหรือหิว เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะเข้าใจความแตกต่างระหว่างสิ่งเหล่านี้และแก้ปัญหา
แลกเปลี่ยนหมายเหตุการสนทนากับสัตว์เลี้ยงของคุณ:

พูดคุยกับสัตว์เลี้ยงของคุณและทำให้เขารู้สึกถึงความแตกต่างของเสียงในน้ำเสียงของคุณ คุณสามารถใช้เสียงเข้มงวดเพื่อให้ทำตามคำสั่งซื้อหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างและใช้โทนอ่อนเพื่อสรรเสริญหรือเมื่อนำเสนออาหาร สัตว์เลี้ยงจะเข้าใจความแตกต่างในโทนสีและจะตอบสนองในลักษณะเดียวกัน
การใช้ภาษามือเช่นภาษาท่าทางจากมือของคุณเป็นต้นอาจมีการพูดคุยที่ดี ภาษาเครื่องหมายเหล่านี้จะช่วยให้ได้รับคำสั่งอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้ท่าทางมือเพื่อทำให้สุนัขนั่งหรือยืนหรือไปและคุณยังสามารถใช้สำหรับแมว
อย่าลงโทษสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยเสียงหรือร่างกายของคุณ การใช้คำพูดและการตีอาจทำให้กีดขวางขวัญกำลังใจ
การใช้เคล็ดลับในการดูแลสัตว์เลี้ยงข้างต้นคุณสามารถทำความเข้าใจกับวิธีการสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณมีความผูกพันกับมัน
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณจะไม่เพียงทำให้มันมีปัญหาร่วมกันเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความรู้สึกเมื่อคุณมืดมนเนื่องจากสัตว์เลี้ยงของเรายังสังเกตเห็นความแตกต่างในพฤติกรรมของเราทุกวัน

ความสำคัญของการศึกษาความปลอดภัยทางถนน

ความสำคัญของการศึกษาความปลอดภัยทางถนน

ปัญหาสาธารณสุขได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาสุขภาพรวมถึงจำนวนหน่วยงาน แต่น่าเสียดายที่สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในกรอบที่ร้ายแรงในประเทศของเรา ‘ปากีสถาน’ สุขภาพและการศึกษาเป็นตัวแปรสำคัญสองประการที่ควรคำนึงถึงก่อนหน้านี้สำหรับประเทศกำลังพัฒนาใด ๆ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความเป็นเจ้าของรถการคาดการณ์แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในปากีสถานจะมีการรบกวนอย่างฉับพลันซึ่งรวมถึงปัญหาที่เกิดจากผู้เยาว์ถนนที่มีปัญหาร้ายแรงและร้ายแรง ปัญหาคือการเชื่อมต่ออีกครั้งกับปัญหาสุขภาพการจราจรบนท้องถนนไม่ใช่ปัญหาที่ควรจะจัดการผ่านการบังคับใช้กฎหมายเป็นปัญหาสุขภาพโดยทั่วไปที่ส่งผลต่อประชาชนทั่วไป ตามการวิเคราะห์ทางสถิติขององค์กรวิจัยและพัฒนาทางสังคม (องค์การนอกภาครัฐและศูนย์วิจัยที่ดำเนินการด้านวัฒนธรรมและการส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนนที่มีประสิทธิภาพสำหรับชาว Sindh ทั้งหมด) อัตราการเกิดความรุนแรงสูงจะถูกบันทึกไว้สำหรับการาจีเมืองหลวงของปากีสถาน พื้นที่รวมถึงถนน Korangi, พื้นที่อุตสาหกรรม Korangi, National Highway (Urban), ถนน MA Jinnah และ Shahrah-e-Faisal

มีความต้องการอันยิ่งใหญ่ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในด้านการศึกษาความปลอดภัยทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญน้อยที่สุดในหมู่การขนส่งทั้งสามประเภท แต่อาจมีบทบาทสำคัญเมื่อตั้งค่าไว้ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น ในการนี้การวางแผนและการจัดการจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นข้อบังคับ ผู้ใช้ถนนไม่ได้ตระหนักถึงความรู้สึกของพลเมืองกฎจราจรและระเบียบข้อบังคับและน่าเสียดายที่พวกเขาเป็นผู้ถือใบอนุญาตโดยตรงที่ลงทะเบียนของยานพาหนะ การดำเนินการนี้สอดคล้องกับความประมาทในการขับขี่โดยผู้ใช้ถนนและในที่สุดนำไปสู่ความผิดพลาดทางถนน ไม่ใช่เกมตำหนิเพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ แต่ต้องมีการวางแนวระบบที่มีอยู่ ระบบควรได้รับการออกแบบในลักษณะที่ไม่มีความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนขั้นพื้นฐานบุคคลใดไม่ควรสามารถทนต่อยานพาหนะส่วนบุคคลของตนได้ ควรมีการศึกษาเรื่องความปลอดภัยทางถนนและเรื่องสำคัญในเบื้องต้น มัธยมศึกษาและระดับสูงกว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการรับรู้ การริเริ่มการสัมมนาด้านความปลอดภัยการจราจรฟอรัมการประชุมไม่เพียง แต่สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังสำหรับคนทั่วไปเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญในการก้าวไปสู่การปรับปรุง ควรเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่มีการระบุไว้ซึ่งผู้ใช้ถนนมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วมสัมมนาประเภทนี้ในอดีตในขณะที่ได้รับใบอนุญาต

หน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานภาคเอกชนมหาวิทยาลัยวิทยาลัยวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานต้องนั่งร่วมกันและควรใช้หลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาความปลอดภัยทางถนนในระดับต่างๆ สำหรับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลใด ๆ ข้อมูลพื้นฐานควรมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในเรื่องความปลอดภัยทางถนนในหลักสูตรเป็นขั้นตอนแรก หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้ขั้นตอนต่อไปซึ่งรวมถึงโปรแกรมการรับรู้ปัญหาด้านวิศวกรรมและการบังคับใช้จะได้รับการแก้ไขบางส่วน ในทำนองเดียวกันควรจัดฝึกอบรมและออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้ถนนแต่ละประเภทเช่นคนขับรถผู้ขับขี่คนเดินเท้าและผู้โดยสาร แต่ละชั้นมีความรับผิดชอบและสิทธิของตนเองและมีการเชื่อมโยงกับปัญหาด้านความขัดข้องทางด้านเทคนิค

ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในชั่วข้ามคืนหรือลบออกได้ แต่สามารถลดได้ด้วยวิธีต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากนั้นยังเป็นหน้าที่ของบุคคลทุกคนที่จะพัฒนาความรู้สึกของพลเมืองซึ่งเป็นประเด็นสำคัญ ทุกคนสนใจในส่วนแบ่งของตนเองในสตรีมการเข้าชม สภาพแวดล้อมการจราจรจะขึ้นอยู่กับผู้เล่นถนนซึ่งเป็นผู้ใช้ถนนโดยทั่วไปและทักษะของพวกเขาสามารถเพิ่มได้โดยการศึกษาด้านความปลอดภัยบนถนนอย่างเหมาะสมเท่านั้น

ความปลอดภัยถือเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วไป ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากอัตราการเกิดปัญหาการจราจรที่สูงซึ่งรวมถึงจำนวนอุบัติเหตุที่ร้ายแรงและร้ายแรง จำนวนการศึกษาได้กระทำและนักวิจัยหลายคนกำลังทำงานในพื้นที่นี้สร้างความสมดุลระหว่างสาม E ของการขนส่งที่มีพื้นการศึกษาวิศวกรรมและการบังคับใช้ บทความนี้มีพื้นฐานอยู่บนการส่งเสริมการศึกษาความปลอดภัยทางถนนในระดับต่างๆและเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นการทำงานกับขั้นตอนการศึกษา ในเรื่องนี้การสัมมนาเกี่ยวกับความปลอดภัยฟอรัมการออกใบอนุญาตและการฝึกอบรมเน้นที่บทความด้วยการสนับสนุนและหลักฐานเพิ่มเติม

5 วิธีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลทางธุรกิจของคุณ

5 วิธีที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลทางธุรกิจของคุณ

 

วัตถุประสงค์หลักของการมุ่งสู่ธุรกิจใด ๆ ในตลาดคือการปรับปรุงแผนหรือความต้องการในชีวิตจริงอย่างแท้จริง การเป็นเจ้าของธุรกิจความรับผิดชอบหลักในการจัดการตำแหน่งนี้คือการเปลี่ยนวัตถุดิบทุกชิ้นให้กลายเป็นผลกำไรมหาศาล บ่อยครั้งที่เจ้าของประสบความสำเร็จในการเริ่มต้นของพวกเขาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนการเริ่มต้นของพวกเขา ธุรกิจใด ๆ ที่จริงไม่ประสบความสำเร็จจนกว่าจะได้รับความปราชัยเป็นร้อย ๆ ครั้ง และทำไมส่วนใหญ่ของ startups พบกับความพ่ายแพ้ชั่วคราวเป็นคำถามจริงที่ในความเป็นจริงหลายคนไม่กี่ได้ยก เหตุผลเพียงอย่างเดียวเดียวที่ทำให้เกิดความพ่ายแพ้ชั่วคราวคือแผนธุรกิจที่ไม่เป็นที่เข้าใจของเจ้าของธุรกิจ

 

นี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเจ้าของธุรกิจในการทำความเข้าใจและยอมรับช่วงของโซลูชันที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตขึ้น เทคโนโลยีระบบคลาวด์ที่น่าทึ่งได้นำเอาไปใช้กับธุรกิจทั้งโลกโดยพายุแล้วนำเสนอแพลตฟอร์มใหม่ที่สมบูรณ์แบบซึ่งประกอบด้วยความยืดหยุ่นความน่าเชื่อถือความยืดหยุ่นและความปลอดภัยที่สำคัญที่สุด Drake Cloud ซึ่งเป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่มีการปฏิวัติมากที่สุดซึ่งจะนำทั้งความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

 

ประโยชน์ของการอนุญาตให้ใช้เทคนิคระบบคลาวด์สำหรับการจัดเตรียมภาษีในสถานที่ตั้งธุรกิจไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากคนใดคนหนึ่ง จากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อการสำรองข้อมูลและฟังก์ชันการกู้คืนข้อมูลแบบทันทีบริการ Drake Cloud เป็นอีกทางหนึ่งของซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียวสำหรับธุรกิจที่สามารถผนวกรวมโดยจ่ายค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลแก่ผู้ให้บริการ ตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้งซอฟต์แวร์โฮสติ้งของ Drake ได้เพิ่มการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนหลายครั้ง แม้ว่าผลประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจซึ่งสามารถเข้าใจได้โดยการวิเคราะห์ด้านล่าง 5 วิธีดังต่อไปนี้:

 

1. การเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อ:อยู่ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือสภาพแวดล้อมที่สามารถทำงานได้หรือที่บ้านทำงานได้อย่างแม่นยำบนชุดไฟล์หรือโครงการเดียวกันกับเพื่อนพนักงานโดยไม่ต้องยุ่งยากกับเครือข่ายสถานที่และแพลตฟอร์ม ธุรกิจที่เปิดใช้งานระบบคลาวด์กำลังเพิ่มผลกำไรของตนในระดับที่ใหญ่กว่าธุรกิจที่ยังคงทำงานในไซต์อยู่ มักมีความยืดหยุ่นสำหรับทั้ง SMB และองค์กรความพร้อมในการเชื่อมต่อจากระยะไกลกับสมาชิกธุรกิจเพื่อหารือร่วมกันหรือแก้ปัญหาความซับซ้อนทางธุรกิจเปลี่ยนให้เป็นทองคำบริสุทธิ์

 

2. การเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่:หนึ่งในวิธีที่พิเศษที่สุดในการลดต้นทุนด้านทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเครือข่ายระบบคลาวด์นำเสนอเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งนำความถูกต้องให้กับธุรกิจ อินเทอร์เน็ตมีข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกคน แต่ไม่โปร่งใสสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ เทคโนโลยีคลาวด์ยังมีเครื่องมือที่จำเป็นซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างรูปแบบข้อมูลที่มีประโยชน์ที่จะรักษาความสมบูรณ์ของตนได้ เมฆเองทำให้ธุรกิจใช้ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการผลิตทางธุรกิจของตน

 

3. การเก็บรักษาและการจ้างงานของพนักงาน:การเข้าถึงบริการการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อบนระบบคลาวด์ทำให้ธุรกิจสามารถจ้างบุคลากรจากประเทศต่างๆได้เป็นอย่างดี ก่อนหน้านี้ธุรกิจต้องประนีประนอมกับขั้นตอนการเข้าซื้อกิจการเนื่องจากพนักงานที่เหมาะสมกับความต้องการดังกล่าวอาจไม่ได้อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและทำให้ บริษัท ต้องแสวงหาคนอื่นโดยไม่เจตนา ขอบคุณ Cloud Computing ที่ธุรกิจไม่จำเป็นต้อง จำกัด ตัวเองเนื่องจากข้อ จำกัด ทางภูมิศาสตร์

 

4. ความสามารถในการปรับขนาด:โลกไอทีกว้างใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในลักษณะที่ไม่บ่อยนักซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อธุรกิจจำนวนมาก แต่ด้วยการผสานรวมระบบคลาวด์คอมพิวติ้งทำให้ธุรกิจต่างๆสามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายที่สร้างขึ้นอย่างเคร่งครัดแพลตฟอร์มที่ได้รับการป้องกันและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญช่วยให้ธุรกิจสามารถทำเครื่องหมายการผลิตได้แม้ในโลกที่มีการแข่งขันในปัจจุบัน ความสามารถในการปรับขนาดเป็นประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งหากมีการบรรเทาข้อมูลด้วยคลาวด์

 

5. ความยืดหยุ่น:การเข้าถึงไฟล์ผ่านเครือข่ายคลาวด์การแบ่งปันความคิดกับเพื่อนสมาชิกการทำงานร่วมกันเป็นข้อดีของการผนวกรวมเข้ากับระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง การแสวงหาทางธุรกิจใด ๆ ที่มีความยืดหยุ่นซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมกับผู้คนได้มากเท่าที่จะทำได้หรือยินดี ด้วยเครือข่ายในสถานที่เดียวกันกระบวนการเดียวกันค่อนข้างยากและใช้เวลานานเช่นกัน โซลูชันแบบทันทีสำหรับธุรกิจที่ซับซ้อนทำให้ธุรกิจของคุณมีความยืดหยุ่นได้อย่างรวดเร็ว

 

เครือข่ายขนาดใหญ่ของบริการระบบคลาวด์โดยทั่วไปเป็นชุดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นด้านการป้องกันซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐาน 3 ส่วน ตามความต้องการสำหรับธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงซอฟต์แวร์จดหมายภาษีสามารถเลือกเข้าสู่ธุรกิจที่สามารถขอพื้นที่ที่ใช้ระบบคลาวด์ได้ ผู้ให้บริการจะเสนอทางเลือกระหว่างการใช้งานระบบคลาวด์แบบสาธารณะส่วนตัวและแบบไฮบริดซึ่งสามารถเลือกธุรกิจใด ๆ โดยคำนึงถึงความต้องการและความกังวลเรื่องความปลอดภัยของตน