รีโนเวทบ้านเก่า เป็นบ้านใหม่ สไตล์ในฝัน

ปัจจุบันการ รีโนเวทบ้าน กำลังได้รับความนิยมค่อนข้างมาก ซึ่งถือเป็นการช่วยเพิ่มความสวยงาม ความน่าอยู่ รวมไปถึงความปลอดภัยให้กับบ้านมากยิ่งขึ้น การรีโนเวทบ้าน เปลี่ยนบ้านเก่า ให้เป็นบ้านใหม่ ค่ะ

เช็ค ให้ดี ก่อนรีโนเวทบ้าน

1. ตรวจสอบโครงสร้าง
โครงสร้างเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรีโนเวทบ้าน โดยเริ่มตรวจจากภายนอกบ้าน ตั้งแต่ประตู รั้วบ้าน ระดับพื้นทางเดินรอบบ้าน ที่จอดรถ และตัวบ้านทำจากโครงสร้างอะไร มีการทรุดตัวหรือไม่ สังเกตได้จากรอยร้าว ช่องใต้พื้น คราบดิน และคราบน้ำ เป็นต้น ซึ่งหากอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม ก็ควรทำการรีโนเวทบ้าน แก้ไขในแต่ละส่วน
2. การต่อเติมบ้าน
ต้องเช็คโครงสร้างหรือการรับน้ำหนัก ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างเดิมที่วิศวกรเคยคำนวณไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการรีโนเวทบ้านและคำนวณการรับน้ำหนักของโครงสร้างในอนาคต
3. งานระบบ
สำหรับงานระบบอย่างระบบน้ำ ไฟ หากบ้านไหนมีอายุเกิน 20 ปี ก็ควรทำการเดินงานระบบใหม่ทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และใช้วัสดุที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่หากบ้านมีอายุยังไม่มากก็สามารถใช้งานระบบเดิมต่อได้ โดยตรวจสอบงานระบบด้วยตนเองในส่วนที่สามารถมองเห็น โดยทดสอบการทำงานตู้ไฟหรือตู้เบรกเกอร์ จากนั้นทดสอบปลั๊กไฟให้ครบทุกจุด ทดสอบเปิด-ปิดดวงโคมทั้งในและนอกบ้าน ตรวจสายไฟในแต่ละจุดว่ายังใช้งานได้ดี มีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยอยู่ในลักษณะที่สมบูรณ์ ติดตั้งในที่ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อความชื้น หรือสัตว์มากัดแทะได้
4. วัสดุตกแต่ง
ควรใส่ใจดูเรื่องวัสดุตกแต่ง ทั้งภายในและภายนอกบ้านโดยเฉพาะการ ฉาบปูน ทาสี นอกจากนี้ วัสดุปิดผิวเช่น กระเบื้อง หิน ไม้ ฯลฯ ควรติดตั้งอย่างถูกวิธี ตรวจสอบการติดตั้งตามแต่ละประเภทวัสดุปิดผิว